هیئت مدیره و مدیران

 

 

سید تقی گرجی نیا : رئیس هیئت مدیره

 

محمد مهدی دلیری  :  نایب رئیس هیئت مدیره

 

حمید رضا کریمویی: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام مدیرعامل و مدیر تیم بزرگسالان

 

مدير مالي و اداري: هادي ستايشمند

 

جواد طاری بخش : مدیر رسانه ای و سخنگوی باشگاه

 

ناصر شريف پور : مدير اجرايي