هیئت مدیره و مدیران

حسین زارع صفت : رئیس هیئت مدیره


جواد وطنخواه  :  نایب رئیس هیئت مدیره


حمید رضا کریمویی: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام باشگاه و مدیر تیم

 

امیر عباس قاسمی : مدیر اداری و پشتیبانی


هادي ستايشمند: مدير مالي

 

رضاشاهمنصوری : مدیر حقوقی و روابط بین الملل

 

مهدي سليماني : مدیر روابط عمومي، رسانه ای و سخنگوی باشگاه