کادر فنی تیم بزرگسالان

کادر فنی تیم اصلی

 

سرمربی : محمدرضا مهاجری 

 

 قائم مقام باشگاه: مجتبی سرآسیایی 

 

مدیر رسانه : مهدی سلیمانی

 

مربیان: حسن بادامکی، محمد تقوی ،مجید نوروزی ، مصطفی صداقت 

 

مربی دروازبانان : هاروت ابراهیمیان

 

مربی بدنساز : عماد مهاجری