• 1396/05/18   16 : 1
  • 0 نظر
  • 262 بازدید

اعضای کمیته انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده خراسان معرفی شدند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه ورزشی پدیده خراسان، در جلسه مسئولین باشگاه اعضای کمیته انضباطی باشگاه پدیده معرفی شدند.

در این جلسه دکتر فرحبخش رئیس کمیته انضباطی ودکتر رضا شاه منصوری به عنوان دبیر کمیته انضباطی معرفی شدند.

همچنین  مجتبی سرآسیایی، امیرعباس قاسمی و حسن بادامکی به عنوان دیگر اعضای کمیته انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده خراسان معرفی شدند.