• 1396/06/27   20 : 54
  • 0 نظر
  • 167 بازدید

تیم داوری دیدار پدیده و تراکتورسازی اعلام شد

حمید حاج‌ملک قضاوت دیدار تراکتورسازی تبریز و پدیده خراسان را برعهده دارد.

 

به گزارش سایت رسمی باشگاه فرهنگی‌ورزشی پدیده خراسان، حمید حاج‌ملک قضاوت دیدار تیم‌های پدیده و تراکتورسازی تبریز را بر عهده خواهد‌داشت.

 

این دیدار از ساعت ۱۷:۴۵ روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز خواهدشد و محمدجواد مداح، علی اکبر نوری و سعاد وفاپیشه، حاج‌ملک را در امر قضاوت یاری خواهندکرد. همچنین بهرام مهرپیما وظیفه نظارت این دیدار را برعهده خواهدداشت.